u0_seg0 u0_seg1

                                                                            药交所   Yaojiaosuo.com   YJS.com                                        药品 交易 搜索   就上药交所

 YaoJiaoSuo.com

u10_menu

1馆  机构平台

2馆  药品零售

3馆  药品批发

u18_menu

5馆  医疗器械

6馆  生产企业

7馆  招标大厅

1F 采购平台推荐

4F 区域性 零售药店

重庆药交所

广东药交所

九州通

国药商城

华北

好药师(京)

东北

华东

药房网(京)

华中

华南

西南

西北

国家药管平台

3F 区域性集中采购平台

华北

北京

天津

河北

山西

内蒙古

东北

辽宁

吉林

黑龙江

华东

上海

江苏

浙江

山东

福建

安徽

江西

华中

湖北

湖南

河南

华南

广东

广西

海南

西南

重庆

四川

贵州

云南

西藏

西北

陕西

甘肃

宁夏

青海

新疆

2F 零售药店推荐

s

金象药房网(京)

嘉事堂药店(京)

    药品  交易   搜索   

上海药房网(沪)

健一网上药店(沪)

药到病除网(沪)

百阳健康网(鲁)

药品零售网(沪)

康易健康网(皖)

百济健康商城(粤)

1号药网(粤)

爱康多大药房(粤)

健客网(粤)

康众之家(粤)

本草药房网(粤)

和平药房网(渝)

国药健康网(川)

昇和药房网(川)

药品终端网(川)

健之佳网上药店(滇)

云南白药网上药店(滇)

111医药馆(甘)

盛生购药网(辽)

人民同泰网上药店(黑)

九州通网(鄂)

商康医药网(湘)

马应龙网上药店(鄂)

药财盈|惠森中药材信息网(甘)

更多...


药交所  YaoJiaoSuo.com   药品,交易,搜索,第一场所!

      

药品、医疗器械交易综合导航网站,当前不直接从事交易活动。推荐的都是有资质许可的正规药店及采购平台。 Yaojiaosuo.com,药品,交易,搜索

Floor8,JunDun Hotel,No.66 HanYu Road,Shapingba Dist,Chongqing

Tel:023-65388922

 E-mail: 547467039@qq.com

网站备案号:渝ICP备14009743号-1号; 渝ICP备14009743号-8号

Copyright 2014-2015 Yaojiaosuo. All Rights Reserved.

搜索

商品

商家

厂家

医院

立即注册账号

账号登录

忘记密码?

登录药交所

您还能使用其他账号登录:

4馆  原料药材

帮助中心